Vítejte na stánkách občanského sdružení

   Občanské sdružení J&H Úklid vzniklo 3.ledna 2012. Posláním společnosti je usilovat o normální, důstojný a plnoprávný život občanů se zdravotním postižením. Své poslání plní prostřednictvím komplexních i dílčích cílů, které lidem se zdravotním postižením umožňují být plnoprávními občany společnosti, normálně žít, bydlet, pracovat a trávit volný čas jako ostatní lidé. Podporovat zvýšení a rozvíjení jejich vlastních schopností a začlenění osob do ekonomické struktury společnosti.

   Směrem k veřejnosti vyvíjí občanské sdružení J&H Úklid aktivity podporující pochopení a vstřícnost veřejnosti vůči občanům se zdravotním postižením v rámci celé České Republiky. Cílem je usnadnit osobám se zdravotním omezením či postižením zapojení do pracovního procesu na trhu práce a integrace do společnosti.

Dílčím cílem občanského sdružení J&H Úklid je zejména

1)  

umožnit lidem s postižením,

     

a) vést normální důstojný život v případě potřeby různými formami asistence, pomoci a podpory,

     

b) sebeurčení a plnoprávné postavení ve společnosti – mluvit sami za sebe, vyjadřovat své názory, potřeby a přání, mít vliv na vlastní život, rozhodovat o osobních záležitostech,

     

c) bydlet jako jiní lidé, v běžných bytech a domech,

     

d) pracovat (prostřednictvím běžného případně podporovaného zaměstnávání, v chráněném pracovním místě, v chráněné dílně, apod.) nebo se jinak přiměřeně uplatnit v rámci svých možností,

     

e) přirozeně a svobodně trávit svůj volný čas v rámci svých potřeb, schopností a zájmu.

2)  

informovat veřejnost a usilovat o normální přijetí lidí s postižením jako rovnoprávných a plnohodnotných občanů

3)  

spolupracovat s ostatními organizacemi a občanskými sdruženími, které sdružují osoby se zdravotním postižením

4)  

aktivní spolupráce s Úřady práce a státními institucemi, na úseku zaměstnávání a integrace osob se zdravotním postižením do běžného života,

Příjmy sdružení

   Prostředky na svou činnost získává občanské sdružení J&H Úklid dotacemi a granty z rozpočtu regionů i obcí, dále členských příspěvků. Další prostředky získává formou finančních i věcných darů od jiných subjektů. V souladu s platnými zákony pořádá nebo spolupořádá sbírky, kampaně, tomboly, loterie, aukce, dobročinné bazary, kulturní, společenské, sportovní nebo jiné akce za účelem získávání finančních prostředků k plnění svých cílů sdružení.Občanské sdružení J&H ÚKLID, Tyršova 54, 682 01, Vyškov . Tel.: 775 686 132
2012 J&H Úklid o.s. Powered by qiS 2.0, webdesign by Q

Naši partneři:

    

Doporučujeme:

další spřátelené odkazy ...