Jak můžete pomoci

    Srdečně děkujeme všem sponzorům, dárcům a podporovatelům občanského sdružení J&H Úklid za pochopení a laskavou finanční i jinou pomoc, díky které můžeme pomáhat osobám se zdravotním postižením z celé naší republiky. Ještě jednou srdečně děkujeme všem dárcům.
   Dárci, kteří přispějí finančním darem občanskému sdružení J&H Úklid , si mohou uplatnit tato daňová zvýhodnění:

Fyzické osoby:

   od základu daně si lze odečíst hodnotu darů, poskytnutých na veřejně prospěšné účely, pokud úhrnná hodnota darů za rok přesáhne 2% ze základu daně nebo činí alespoň 1 000,00 Kč. V úhrnu lze odečíst maximálně 10% ze základu daně. (§ 15 odst. 5 zák. č. 586/1992 Sb. – zákon o daních z příjmu)

Právnické osoby:

   od základu daně, snížené dle § 34 zák. o daních z příjmů, si lze odečíst hodnotu darů, pokud hodnota daru činí alespoň 2 000,00 Kč. V úhrnu lze odečíst maximálně 5% z již sníženého základu daně. Tento odpočet nemohou uplatnit poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání. (§ 20 odst. 8 a § 34 zák. č. 586/1992 Sb. – zákon o daních z příjmu)

Přispějte na konto:

   bankovním převodem na číslo sbírkového účtu (povoleného dle zákona č. 117/2001 Sb. o veřejných sbírkách), pro všechny rádce z řad fyzických i právnických osob.Komerční banka, a.s., VyškovČíslo účtu: 107-2173680277/0100
   Pokud na naše konto zašlete finanční příspěvek, budeme velice rádi, když nám pošlete také spojení na sebe, abychom vás mohli informovat o aktuálním dění a o tom, jak se svěřenými prostředky nakládáme (z bankovního výpisu se bohužel dozvíme pouze vaše jméno). Kontakt na vás můžete zaslat na pomoc@sdruzeni.jhuklid.cz


Občanské sdružení J&H ÚKLID, Tyršova 54, 682 01, Vyškov . Tel.: 775 686 132
2012 J&H Úklid o.s. Powered by qiS 2.0, webdesign by Q

Naši partneři:

    

Doporučujeme:

další spřátelené odkazy ...